کلیدواژه‌ها = هزینه سرمایه
تعداد مقالات: 5
3. بررسی تاثیر تاخیر در اعلان سود بر رابطه‌‌ بین افشای اختیاری و هزینه سرمایه مالکانه

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 127-152

محمدرضا نیکبخت؛ کیهان آزادی؛ آریا امین پور؛ فرید غلامی حسن‌کیاده


4. تاثیر کیفیت اطلاعات بر ریسک سیستماتیک و هزینه سرمایه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 171-196

سیدحسن صالح نژاد؛ سیدحسام وقفی؛ جبرییل قربان پور