نویسنده = زهرا پورزمانی
بررسی نقش توسعه بازار سهام بر ارتقای مفاهیم گزارشگری مالی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 227-270

الهه ملک‌خدایی حسنوند؛ یدالله تاریوردی؛ زهرا پورزمانی؛ آزیتا جهانشاد


ارزیابی خوانایی و قابلیت فهم استانداردهای حسابداری از منظر حسابداران و حسابرسان با استفاده از شاخص‌های فلش و کلوز

دوره 7، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 241-274

اعظم سروی؛ قدرت اله طالب نیا؛ زهرا پورزمانی؛ آزیتا جهانشاد