تأثیر کیفیت سود شرکت‎های مرتبط اقتصادی بر ریسک بازار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

2 دانشیار حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

در این مقاله تأثیر کیفیت سود شرکت‎های مرتبط اقتصادی بر ریسک بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‎های 1392 تا 1396 و نمونه‌ای مشتمل بر  850 سال- شرکت بررسی شده است. با توجه به مفهوم انتقال اطلاعات1 و مطالعات پیشین مربوط به کیفیت سود، پیش‌بینی می‌شود کیفیت سود بالاتر شرکت‌های مرتبط اقتصادی، ریسک سیستماتیک شرکت را کاهش دهد. به همین جهت این پژوهش با استفاده از مجموعه‎هایی از شرکت‎های مرتبط اقتصادی، شواهدی در ارتباط با اثرات جانبی کیفیت اطلاعات مالی و شواهد قابل قبولی را در تأیید تأثیر کیفیت سود شرکت‎های مرتبط اقتصادی بر ریسک بازار ارائه می‎دهد که خود تأییدی بر وجود انتقال اطلاعات در بازار بورس اوراق بهادارتهران است. به طور مشخص، نتایج نشان می‎دهد، کیفیت سود شرکت‎های مرتبط اقتصادی که در یک گروه صنعتی قراردارند باعث کاهش بار اضافی بازده شرکت در عامل بازار می‎شود. شایان ذکر است، برای اندازه‌گیری کیفیت سود از سه معیار مختلف استفاده شده که هر سه نتایج مشابهی ارائه می‎دهد.

کلیدواژه‌ها