اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در صنعت بیمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پیاده‌سازی استانداردهای بین‌‌المللی گزارشگری مالی (IFRS1) تقریباً بر تمامی جنبه‌‌های سازمان از جمله سیستم‌‌های گزارشگری مالی، کنترل‌‌های داخلی، مالیات، نظام پاداش مدیریت، مدیریت نقدینگی و شفافیت اطلاعاتی تاثیر می‌‌گذارد.  طبق مقررات فعلی شرکت‌‌های بیمه ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی بر اساس IFRS  می‌‌باشند. این شرکت‌‌ها علاوه‌‌بر تأمین امنیت فعالیت‌‌های اقتصادی از طریق ارائه خدمات بیمه‌‌ای و جذب سرمایه از طریق بیمه‌‌های زندگی، با بیمه‌‌گران خارجی نیز در قالب بیمه‌‌اتکایی همکاری دارند و شفافیت و کیفیت اطلاعات مالی آنها برای ذینفعان مختلف اهمیت دارد. اگرچه تعداد زیادی از شرکت‌‌های بیمه در بورس اوراق‌‌بهادار تهران و فرابورس ایران پذیرفته شده‌‌اند ، اما حرکت آنها به سمت IFRS کند و تدریجی است. هدف این مقاله، بررسی عواملی است که می‌‌تواند بر اجرای  موفق  IFRS در صنعت بیمه موثر باشد. بررسی‌‌های میدانی نشان می‌‌دهد علیرغم تمایل به تغییر نظام حسابداری به IFRS، پیشرفت‌‌ها و توفیق‌‌ها قابل توجه و مورد رضایت نیست. لذا هدف این پژوهش کمک به تدوین یک نقشه راه اجرای استانداردهای بین‌‌المللی گزارشگری مالی با در نظر گرفتن عواملی است که شانس اجرای موفق را افزایش می‌‌دهند. پژوهش از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌‌ها پرسشنامه است. جامعه‌‌آماری شامل مدیران و کارشناسان ارشد شرکت‌‌های بیمه کشور است. یافته‌های پژوهش نشان داد  مجموعه عوامل اثر‌‌گذار در اجرای موفق IFRS در شرکت‌‌های بیمه به ترتیب اولویت عبارتند از: آمادگی فنی‌‌و‌‌الکترونیکی، موضوعات فنی و تکنیکی حسابداری، عوامل زیرساختی، عوامل نهادی (سازمانی)، عوامل انسانی، عوامل مدیریتی، عوامل آموزشی، عوامل اقتصادی، عوامل انگیزشی و عوامل مربوط به استانداردهای خاص صنعت بیمه‌‌. هر کدام از این عوامل شامل چند سنجه می‌‌باشند که رعایت آنها به اجرای موفق استانداردهای بین‌‌المللی گزارشگری مالی کمک شایانی خواهد نمود. همچنین نقشه راه پیاده‌‌سازی استانداردهای بین‌‌المللی گزارشگری مالی در این مقاله پیشنهاد شده تا شاید راه گذار به  IFRS برای شرکت‌‌های بیمه هموار گردد.
 
 

کلیدواژه‌ها