دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 17، اسفند 1399، صفحه 7-400 
گزارشگری مالی و پدیده لنگر ذهنی سرمایه‌گذاران

صفحه 115-154

لطیف حنیفه‌زاده؛ صابر شعری؛ موسی بزرگ اصل؛ نظام الدین رحیمیان


اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در صنعت بیمه

صفحه 227-256

سمیرا موفق؛ علی رحمانی؛ لیلا نیاکان؛ آزاده مداحی