گزارشگری مالی متهورانه و آگاهی‌بخشی قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله، آزمون تجربی بررسی تأثیر گزارشگری مالی متهورانه بر آگاهی‌بخشی قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور اطلاعات مربوط به 87 شرکت طی سال‌های 1384 تا 1392 جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شد. با استفاده از همزمانی قیمت سهام به عنوان جانشین آگاهی‌بخشی قیمت سهام، دریافتیم گزارشگری مالی متهورانه به آگاهی‌بخشی قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آسیب می‌زند. همچنین شواهد نشان می‌دهد توسعه بازار سرمایه (عمق و عرض بازار) تأثیر گزارشگری مالی متهورانه بر کاهش آگاهی‌بخشی قیمت سهام را تشدید می‌کند.

کلیدواژه‌ها