بررسی فاصله انتظارات حسابرسان مستقل و استفاده‌کنندگان خدمات حسابرسی در خصوص کیفیت خدمات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با استفاده از چارچوب تحلیلی در خصوص عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات حسابرسی، به بررسی عواملی پرداخته می‌شود که در فاصله انتظارات ارائه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات حسابرسی در خصوص عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار است.  عوامل موثری که در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته، ویژگی‌های حرفه‌ای شامل نقش حرفه‌ای افراد در فرایند حسابرسی(حسابرسان در برابر تهیه‌کنندگان صورت‌های مالی)، تجربه حرفه‌ای افراد، رتبه‌بندی حرفه‌ای  و اندازه مؤسسات حسابرسی بوده است. جامعه آماری اول شامل حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات خصوصی حسابرسی بوده و جامعه آماری دوم شامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری است که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران فعالیت می‌کنند. بر اساس نتایج پژوهش،  نقش افراد حرفه‌ای در فرایند حسابرسی به‌عنوان حسابرس مستقل یا تهیه‌کننده صورت‌های مالی و نیز تجربه حرفه‌ای افراد در فاصله انتظارات از عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی مؤثر نمی‌باشد. در حالی که اندازه و رتبه کیفی موسسات حسابرسی در فاصله انتظارات افراد درحوزه مقررات حسابرسی تاثیرگذار بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها