مدیریت سود واقعی و خوانایی گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نتیجه برخی پژوهش‎ها نشان می‎دهد مدیران با استفاده از افشای پیچیده و طولانی، برخی از اطلاعات موردنظر خود را از نظر سرمایه‎گذاران و سایر ذی‎نفعان مخفی نگه ‎می‎دارند تا اخبار بد یا عملکرد بد آن‎ها در گزارش‎های شرکت به سادگی مشخص نشود. مدیران شرکت‎هایی که مبادرت به  مدیریت سود کرده‎اند نیز با وجود اینکه اخبار خوبی را افشا می‎کنند، انگیزه دارند که ابزارهای دسترسی به این اخبار را مخفی نگه‎دارند. به عبارت دیگر زمانی که مدیران اقدام به مدیریت سود می‎کنند، تلاش می‎کنند گزارش‎ها را با خوانایی کمتری ارائه کنند تا تشخیص رفتار آن‎ها در مدیریت سود دشوار باشد. این مقاله به بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی بر خوانایی گزارشگری مالی می‌پردازد. در‌این راستا، برای سنجش خوانایی از دو شاخص فلش دیانی (دیانی،1369) و شاخص طول سند و برای اندازه‎گیری مدیریت سود واقعی، مانند تحقیقات کوهن و زاروین1 (2008) از سه معیار جریان نقدی عملیاتی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه‎های اختیاری غیرعادی استفاده شده است. فرضیه‎های تحقیق با استفاده از نمونه‎ای متشکل از 57 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‎های 1384 تا 1394 و با بهره‎گیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده‎های تلفیقی مورد آزمون قرار گرفت. تمرکز این پژوهش بر روی خوانایی گزارش فعالیت هیأت‎مدیره شرکت‎ها می‎باشد. نتایج مقاله حاضرنشان می‎دهد مدیریت سود واقعی بر خوانایی گزارشگری مالی شرکت‎ها تأثیر معناداری دارد به این معنی که شرکت‎ها در هر سال مالی که اقدام به مدیریت سود واقعی نمایند، گزارش سالانه خود را در آن سال با خوانایی کمتری منتشر می‎کنند.
 

کلیدواژه‌ها