کلیدواژه‌ها = بازده دارایی
بررسی عوامل موثر بر افشای اطلاعات مالی تحت وب

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 27-52

فرخ برزیده؛ مهران عربی؛ سروش لطفی


بررسی رابطه جریانهای نقد آزاد با بازده دارایی، بازده فروش و نرخ رشد سود

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 7-27

رضوان حجازی؛ سپیده شایانفر؛ انیسه راست خدیو