کلیدواژه‌ها = محافظه‌کاری
تاثیر توانایی مدیریت بر کیفیت افشای اطلاعات با تاکید بر محافظه‌کاری

دوره 7، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 71-90

نازنین بشیری‌منش؛ ملیحه مهری کامرود


تاثیر محافظه‌کاری حسابداری بر سطح بهینه سرمایه‌گذاری

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 99-122

زینب مهتری؛ محمد محمدیان


بررسی تأثیر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 29-46

ناصر ایزدی نیا؛ امین حاجیان نژاد؛ حمیدرضا قائدی ها


تأثیر محافظه‌کاری و کیفیت افشاء بر هزینه سرمایه سهام عادی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1391، صفحه 75-106

غلامرضا کردستانی؛ سهیلا قاسمی خیرآبادی