دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 12، شهریور 1397، صفحه 1-300 
کمیته حسابرسی و آنتروپی صورت‌های مالی

صفحه 143-170

امیرحسین تائبی نقندری؛ مسعود صادقی