دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 7-226 
تبیین موانع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت مالیات‌ستانی

صفحه 35-72

فاطمه سالاری کیسکانی؛ امید پورحیدری؛ احمد خدامی‌پور


تأثیر توانایی مدیران بر پیامدهای عدم شفافیت اطلاعات شرکت

صفحه 149-185

شکراله خواجوی؛ مهران جهاندوست مرغوب؛ ثریا ویسی‌حصار


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ثبات مالی شرکت‌ها

صفحه 187-226

امیرعلی بام‌زر؛ محمدرضا مهربان‌پور؛ حسین جهانگیرنیا؛ مژگان صفا


بررسی نقش توسعه بازار سهام بر ارتقای مفاهیم گزارشگری مالی

صفحه 227-270

الهه ملک‌خدایی حسنوند؛ یدالله تاریوردی؛ زهرا پورزمانی؛ آزیتا جهانشاد