دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 20، شهریور 1401، صفحه 7-400 
تأثیر هزینه نقدشوندگی موجودی‌ها بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و اعتبار تجاری

صفحه 7-28

شکراله خواجوی؛ محمدحسین قدیریان آرانی؛ زهره قدیریان آرانی؛ هاشم نصیری فر


بررسی تأثیر حسابداری گفتمان بر توسعه بلوغ حرفه‌ای حسابداری

صفحه 329-365

اتنا گیلانی؛ مهدی صفری گرایلی؛ جواد رمضانی؛ رمضان رضائیان