بررسی تاثیر اندازه و استقلال هیئت ‌مدیره بر رویکرد جسورانه مالیاتی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 7-28

محمد حسین ستایش؛ امیر سروستانی؛ سیدجلال سیدی


گزارشگری مالی متهورانه و آگاهی‌بخشی قیمت سهام

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 7-22

جواد رضازاده؛ عاطفه بکشلو


بررسی ارزیابی سرمایه‌گذاران از سطح عدم اطمینان در وضعیت مالیاتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 7-26

ابراهیم عباسی؛ مهدی بشیری جویباری


عوامل اثرگذار بر هزینه نمایندگی و کیفیت افشای اطلاعات

دوره 5، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 7-24

سحر سپاسی؛ مرتضی کاظم پور


شناسایی عوامل مؤثر بر تداوم بازده غیرعادی سهام پس از اعلان سود

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 7-23

جواد رضازاده؛ احمد اکبرشاهی


بررسی رابطه جریانهای نقد آزاد با بازده دارایی، بازده فروش و نرخ رشد سود

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 7-27

رضوان حجازی؛ سپیده شایانفر؛ انیسه راست خدیو


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با رویکرد داده‌کاوی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 7-46

سیدکریم قادرزاده؛ غلامرضا کردستانی؛ حمید حقیقت


الگوی کیفیت حسابرسی داخلی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 7-38

سعید محسنی نیا؛ جعفر باباجانی؛ قاسم بولو


آزمون قضاوت حرفه‌ای حسابرس مبتنی بر کلان داده‌ها

دوره 12، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 7-37

محمد شیری؛ محسن حمیدیان؛ سیده محبوبه جعفری


پیش‌بینی‌های سود توسط مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک با تأکید بر محیط اطلاعاتی مطلوب

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 39-55

محمد مرادی؛ فاطمه محقق؛ ثریا ویسی حصار


تأثیر مدیریت ذینفعان بر عملکرد مالی شرکت

دوره 5، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 25-50

مجتبی گل محمدی شورکی؛ امید پورحیدری


مقایسه الگوهای پیش بینی اقلام تعهدی برای تشخیص مدیریت سود

دوره 1، شماره 1، اسفند 1391، صفحه 27-50

موسی بزرگ اصل؛ فرشید غفارپور


بررسی عوامل موثر بر افشای اطلاعات مالی تحت وب

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 27-52

فرخ برزیده؛ مهران عربی؛ سروش لطفی


بررسی تأثیر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 29-46

ناصر ایزدی نیا؛ امین حاجیان نژاد؛ حمیدرضا قائدی ها